Missie

Hedra streeft naar efficiënte inzameling en recycling van drankenkartons in Nederland. Op deze manier worden de waardevolle grondstoffen hergebruikt en de milieu-impact van drankenkartons nog verder verlaagd. 

De producenten van drankenkartons leveren de meest duurzame verpakkingsoplossing voor vloeibare voedingsmiddelen.

 

Hernieuwbare grondstoffen

Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en/of gerecycleerde materialen.

Recycle

Verpakkingen die volledig recyclebaar zijnen worden gerecycled.

Ecologische voetafdruk

Verpakkingen met een lage ecologische voetafdruk die bijdraagt aan een koolstofarme circulaire economie.


Visie

Drankenkartons zijn een veilige, circulaire en duurzame verpakkingsoplossing, geschikt voor de behoeften van vandaag en de toekomst. Door hernieuwbare materialen uit duurzaam beheerde bossen te gebruiken en aan het einde van hun levensduur te recyclen, hebben drankenkartons een lage CO2 voetafdruk en dragen ze bij aan een circulaire economie, waardoor het een slimme en duurzame keuze is.


Wist je dat het slim opvouwen van bijvoorbeeld een pak yoghurt vaak nog een extra schaaltje oplevert?