NieuwsUpdate 22 december 2023

Op 22 december verscheen de speciale editie ‘Innovatief Ondernemen’ als bijlage bij Het Financieele Dagblad met daarin de volgende bijdrage over HEDRA.


Update 27 september 2023

Reactie HEDRA Pakzooi campagne Zwerfinator

HEDRA heeft kennisgenomen van de publicatie van Dirk Groot (‘de Zwerfinator’) en Merijn Tinga (de ‘Plastic Soup Surfer’) over zwerfafval, statiegeld en drankenkartons.

Beide activisten uiten al langer kritiek op drankenkartons. De conclusies van dit onderzoek passen in eerdere uitingen van Dirk Groot en Merijn Tinga: ze zijn gebaseerd op een aantal niet te controleren observaties, zijn niet getoetst door een onafhankelijke partij en niet wetenschappelijk onderbouwd. Het staat – in hele kleine lettertjes – ook in het rapport: Zwerfinator pretendeert niet dat zijn onderzoeken voldoen aan de criteria van wetenschap of dat dit als wetenschappelijk onderzoek moet worden beschouwd. Dit rapport kan dan ook niet als zodanig worden beoordeeld. 

De onderbouwing die wel wordt gegeven, is onduidelijk en lijkt bij elkaar gezocht om te komen tot een uitkomst die bij voorbaat al klaar leek te liggen, namelijk dat het aantal drankenkartons in het zwerfaval toeneemt en dat drankenkartons slecht zijn voor het milieu.
Het interessante is dat het tegendeel het geval is. Uit de onlangs gepubliceerde rapportage van Eco Consult in opdracht van Rijkswaterstaat Leefomgeving blijkt dat drankenkartons nog altijd nauwelijks in het zwerfafval terechtkomen. Eco Consult brengt al sinds 2013 het zwerfafval in Nederland in kaart. De laatste rapportage heeft betrekking op 2022.

Uit die rapportage blijkt dat het aandeel drankenkartons in het zwerfafval niet is toegenomen. Net als een jaar eerder maken drankenkartons ongeveer 1 procent van het zwerfafval in Nederland uit. Een zeer laag percentage in vergelijking met andere verpakkingen, zoals blikjes (15 procent), snoepwikkels (21 procent) en bijvoorbeeld kunststof verpakkingen (17 procent).

In het rapport wordt ook gezegd dat drankenkartons slecht zijn voor het milieu. Ook dat klopt niet. Verschillende onafhankelijke Life Cycle Analyses (LCA’s) tonen aan dat drankenkartons in de kerncategorieën melk en sap de laagste CO2-voetafdruk hebben in vergelijking met PET-flessen en glazen flessen voor eenmalig gebruik. Dit kan worden toegeschreven aan:

  • het gebruik van hernieuwbaar materiaal dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen die CO2 opslaan;
  • de recycleerbaarheid van drankenkartons (recycling vermindert de totale CO2-voetafdruk);
  • het efficiënte vervoer van producten in drankenkartons;
  • het lichte gewicht van drankenkartons;
  • de investeringen van de industrie om haar CO2-voetafdruk voortdurend te verkleinen.

In de campagne wordt ten onrechte ook de suggestie gewekt dat drankenkartons niet te recyclen zijn. Drankenkartons zijn prima te recyclen, en dat gebeurt in toenemende mate ook. Dit jaar wordt 34 procent van de Nederlandse drankenkartons gerecycled; in 2030 moet dat tenminste 55 procent zijn. Van de papiervezel worden onder andere kartonnen verpakkingsdozen gemaakt. Het PolyAl (plastic en aluminium afkomstig van de dopjes en coating), wordt verwerkt tot granulaat voor de productie van circulaire producten en ter vervanging van virgin plastic. In Europa is momenteel 75.000 ton (= 40%) PolyAl recyclingcapaciteit beschikbaar. Deze capaciteit zal worden verdubbeld tegen 2025.


Terneuzen, 24 februari 2023

HEDRA enthousiast over ambitieuzere recyclingdoelstelling ministerie 

“In 2030 moet 55 procent van de drankenkartons in Nederland effectief gerecycled worden.” Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een notitie aan de Europese Commissie. HEDRA, de Nederlandse brancheorganisatie van drankenkartonproducenten, steunt de doelstelling. De recyclingdoelstelling treedt per 1 juli aanstaande in werking. 

De staatssecretaris kiest ervoor om de recyclingdoelstellingen van drankenkartons gelijk te trekken met die van kunststof drankverpakkingen. Zo ontstaat een gelijk speelveld. Voor drankenkartons betekent de nieuwe doelstelling dat dit jaar 34 procent van de drankenkartons effectief gerecycled moet worden volgens de nieuwe Europese rekenmethode. Het streven is om dit percentage jaarlijks zodanig te laten stijgen dat er in 2030 een recyclingpercentage van 55 procent wordt gerealiseerd. Dat percentage geldt in dat jaar ook voor kunststof drankverpakkingen. 


Studie Wageningen Food & Biobased Research 

De beslissing van de staatssecretaris sluit aan bij een studie van Wageningen Food & Biobased Research die in april 2022 verscheen. De onderzoekers concluderen dat er in Nederland verschillende maatregelen nodig zijn om meer drankenkartons in te zamelen en te recyclen, zoals een grotere bewustwording onder de consument, betere sorteerefficiëntie en meer PolyAl recycling.

 

Forse investeringen in uitbreiding recyclingcapaciteit

Drankenkartons worden gerecycled in 20 papierfabrieken in Europa met een totale capaciteit van 550.000 ton. De sterke papiervezel wordt opnieuw ingezet voor de productie van kartonnen dozen en hygiëne papier. De drankenkartonindustrie zal komende jaren investeren in extra papiervezel recyclingcapaciteit van 150.000 ton. Op dit moment wordt het PolyAl (dopjes en coating) uit drankenkartons verwerkt op zes locaties met een geïnstalleerde capaciteit van 50.000 ton. De PolyAl fractie wordt verwerkt tot granulaat voor de productie van circulaire producten zoals transportpallets, 3D-printtechnologie en stoelen. Ook hier zal komende jaren fors in worden geïnvesteerd met een capaciteitsuitbreiding van zo’n 150.000 ton. 


Enthousiast over ambitieuzere doelstelling

HEDRA ondersteunt de invoering van de wettelijke recyclingdoelstelling voor drankenkartons. Gezien alle investeringen van de industrie in uitbreiding van de recyclingcapaciteit is HEDRA ervan overtuigd dat een doelstelling van 65 procent in 2030 haalbaar is.