Sortering


De ingezamelde drankenkartons worden gesorteerd in een afvalsorteerinstallatie en gaan vervolgens op weg naar een tweede leven.

Het sorteerproces van brongescheiden drankenkartons


Het proces van mechanische nascheiding van drankenkartons uit het restafval