Inzameling

Inzameling

Alle drankenkartons voor vloeibare voedingsmiddelen kunnen apart worden ingezameld ten behoeve van recycling. Nederland kent twee vormen van inzameling: bronscheiding en nascheiding


Sortering

Sortering

De ingezamelde drankenkartons worden gesorteerd in een afvalsorteerinstallatie of mechanische nascheidingsinstallatie en gaan vervolgens op weg naar een tweede leven. 


Recycling papiervezel

Recycling papiervezel

Drankenkartons zijn een kwalitatief goed te recyclen verpakking. In 2019 zijn in Europa 51% van de nieuw op de markt gebrachte drankenkartons gerecycled. In Nederland werden in 2020 meer dan 60% van de in dat jaar op de markt gebrachte kartonnen drankverpakkingen gerecycled.


Recycling PolyAl

Recycling PolyAl

Na terugwinning van de vezels blijven de plasticfolie (LDPE), met of zonder de dunne aluminiumlaag, en de doppen en sluitingen (HDPE/PP) achter. We noemen deze stroom PolyAl. Deze restmaterialen kunnen nu de volgende recyclingfase ingaan.  


Wist je dat het slim opvouwen van bijvoorbeeld een pak yoghurt vaak nog een extra schaaltje oplevert?