logo (2)

Sortering

De ingezamelde drankenkartons worden gesorteerd in een afvalsorteerinstallatie en gaan vervolgens op weg naar een tweede leven.

 

Het sorteerproces van brongescheiden drankenkartons

 

 

Het proces van mechanische nascheiding van drankenkartons uit het restafval